HELPLINE:

+48 509 777 999

60 dagen gratis uitproberen

Algemene voorwaarden van de actie “60 dagen gratis testen”

 Algemene voorwaarden van de SOVEA online winkelpromotie (www.soveasleep.com)

 

 • 1
  Voorafgaande bepalingen
 1. De SOVEA online winkel, beschikbaar op het internetadres www.soveasleep.com, wordt beheerd door M9 sp. z oo, gevestigd in Gdansk, geregistreerd in het Nationale Rechtbankregister door de Districtsrechtbank van Gdansk-Noord in Gdansk, VII Economische Afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder het KRS-nummer 0000726200, met een aandelenkapitaal van 20.000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 2. Dit reglement is gericht tot zowel consumenten als ondernemers die gebruikmaken van de winkel en bevat de regels voor het gebruik van de webwinkel en de regels en procedure voor het op afstand sluiten van verkoopovereenkomsten met de klant via de winkel.
 • 2
  Definities
 1. Consument – een natuurlijke persoon die een contract sluit met de verkoper in de winkel, waarvan het onderwerp niet rechtstreeks verband houdt met zijn economische of professionele activiteit.
 2. Verkoper – M9 sp. z oo met statutaire zetel in Gdansk, Al. Zwycięstwa 13A, postcode 80-219, ingeschreven in het Nationale Rechtbankregister door de Districtsrechtbank van Gdansk-Noord in Gdansk, VII Economische Afdeling van het Nationale Rechtbankregister onder KRS-nummer 0000726200, met een aandelenkapitaal van PLN 20.000, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 3. Klant – elke entiteit die aankopen doet via de winkel.
 4. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waaraan een afzonderlijke wet rechtsbevoegdheid verleent, die voor eigen rekening een bedrijf uitoefent en gebruikmaakt van de winkel.
 5. Winkel – een online winkel die wordt beheerd door de verkoper op het internetadres www.soveasleep.com.
 6. Overeenkomst gesloten op afstand – een overeenkomst gesloten met een klant binnen een georganiseerd systeem van het sluiten van overeenkomsten op afstand (binnen de winkel), zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met uitsluitend gebruik van een of meer middelen voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst.
 7. Reglement: Dit zijn de regels en voorschriften van de winkel.
 8. Bestelling – de intentieverklaring van de klant, gedaan via het bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een verkoopovereenkomst voor een product of producten met de verkoper.
 9. Account: Het account van een klant in de winkel verzamelt gegevens die door de klant zijn verstrekt en informatie over de bestellingen die hij of zij in de winkel heeft geplaatst.
 10. Registratieformulier – een formulier verkrijgbaar in de winkel waarmee u een account kunt aanmaken
 11. Bestelformulier – een interactief formulier dat beschikbaar is in de winkel en waarmee u een bestelling kunt plaatsen, met name door producten aan de winkelwagen toe te voegen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst te specificeren, inclusief de wijze van levering en betaling.
 12. Winkelwagen – een onderdeel van de software van de winkel, waar de door de klant voor aankoop geselecteerde producten zichtbaar zijn en het mogelijk is om de bestelgegevens, met name het aantal producten, te bepalen en te wijzigen.
 13. Product – een roerend artikel of een dienst die beschikbaar is in de winkel en die het voorwerp uitmaakt van een verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper.
 14. Een verkoop is een verkoopovereenkomst voor een product die wordt gesloten of aangegaan tussen de klant en de verkoper via de online winkel. Onder een ‘verkoopovereenkomst’ wordt ook verstaan – die betrekking heeft op de kenmerken van het product, als een contract voor het verlenen van diensten en een contract voor werk.
 15. Promotie – promotionele actie, prijsverlaging of prijskorting die door de winkel aan klanten wordt gegeven door de standaardprijs op de website te verlagen of door kortingsbonnen te verstrekken die door de klant in het winkelwagentje worden gebruikt
 • 3
  Winkelcontract
 1. Adres van de verkoper: Al. Zwycięstwa 13A, postcode 80-219, Gdansk.
 2. E-mailadres van de verkoper: shop@soveasleep.com
 3. Bankrekeningnummer van de verkoper: 53 1140 2004 0000 3102 7760 7928
 4. De klant kan met de verkoper communiceren via de in deze paragraaf vermelde adressen en telefoonnummers.
 5. De klant kan telefonisch communiceren met de verkoper van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur
 • 4
  Technische eisen

Om de winkel te gebruiken, inclusief het bladeren door het winkelassortiment en het plaatsen van bestellingen voor producten, is het noodzakelijk om:

 1. Een eindapparaat met toegang tot internet en een webbrowser zoals Google Chrome versie 70.0.3538.102 of hoger, Mozilla Firefox 63.0.1 of hoger,
 2. actieve elektronische post (e-mail) account,
 3. cookies ingeschakeld,
 4. Flash Player geïnstalleerd.
 • 5
  Algemene informatie
 1. Promoties moeten worden gebruikt op de strikte manier die door de verkoper, dat wil zeggen de winkel, is gespecificeerd over de richtlijnen voor de specifieke promotieactie, het product of de groep producten.
 2. Eén klant kan de kortingsbon(nen) één keer gebruiken, tenzij de actiebepalingen anders bepalen
 3. In geval van niet-naleving van de promotierichtlijnen bepaald in het promotiereglement, behoudt de verkoper zich het recht voor om het verkoopcontract met de klant te annuleren.
 4. In zaken die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden van de promotie, zijn de regels van de online winkel soveasleep.com van toepassing.
 • 6
  Promotie: “60 dagen gratis testen.”
 1. De gratis proefperiode van 60 dagen is beschikbaar voor alle klanten in Polen bij aankoop van een Sovea M-Pro matras.
  De Sovea M-Pro matras mag geen duidelijke tekenen van beschadiging, vuil of andere interferentie vertonen met de boven- of binnenlaag (vulling). De actie “60 dagen gratis testen” kan worden gebruikt door elke individuele en institutionele klant* in Polen die een enkel** stuk Sovea M-Pro matras*** heeft gekocht op onze website sovea.eu en onder deze actie de recht om de goederen binnen 60 dagen (maar niet eerder dan 30 dagen na levering) na ontvangst (berekend op basis van het afleverrapport van het koeriersbedrijf) te retourneren en brengt hiervoor geen kosten in rekening – verzending in beide richtingen is gratis. Matrassen worden geleverd door het DPD-bedrijf, terwijl ze worden opgehaald door een particulier transportbedrijf dat zich bezighoudt met het vervoer van grotere artikelen. Om te profiteren van de mogelijkheid om het geretourneerde matras door een transportbedrijf op te halen, moet de klant het matras gereedmaken voor transport – opvouwen doormidden, wikkel de folie waarin het matras is geleverd (zo strak mogelijk zodat er geen vuil binnendringt tijdens het transport), plak het vast zodat het niet uitrolt tijdens het transport en doe er indien mogelijk een kartonnen doos omheen en plak het ook op tape. Meld vervolgens per e-mail uw wens om te retourneren aan ons op shop@sovea.com en wacht op de koerier.* Indien gekocht door een zakelijke klant moet de promotie “60 dagen gratis testen” aanvragen om ervoor te zorgen dat uw aankoop gedekt is** Als u meer dan één matras koopt,moet u zich aanmelden voor de promotie “60 dagen gratis testen” om ervoor te zorgen dat uw aankoop gedekt is.***De promotie is niet geldig voor bestellingen van speciale maten, Sovea-matrassen of Sovea Topper Surface-matrassen.
 • 7
  Slotbepalingen
 1. Contracten die via de online winkel worden gesloten, worden in de Poolse taal gesloten.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om om belangrijke redenen wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen, te weten: wijzigingen in de wetgeving, wijzigingen in de betaling en wijzigingen in de leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen de uitvoering van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloeden. . Verkoper zal de klant minimaal 7 dagen van tevoren over elke wijziging informeren.
 3. In zaken die niet onder deze regelgeving vallen, zijn de algemeen toepasselijke bepalingen van de Poolse wet van toepassing, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het leveren van elektronische diensten, de Wet op de consumentenrechten en de Wet op de bescherming van persoonsgegevens.
 4. De klant heeft het recht om gebruik te maken van buitengerechtelijke middelen voor de behandeling van klachten en claims. Hiertoe kan hij een klacht indienen via het online ODR-platform van de EU, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Najnowsze promocje

Najnowsze promocje