Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

KONTAKT Z NAMI:

WYŚLIJ E-MAIL

INFOLINIA:

+48 509 777 999

Regulamin

Regulamin akcji "Zostań naszym influencerem"

Regulamin akcji „Zostań naszym influencerem”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.1 Organizatorem akcji „Zostań naszym nfluencerem” jest sklep internetowy SOVEA (sovea.eu), prowadzony przez M9 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich osób chcących wziąć udział w akcji „Zostań naszym influencerem”.

 

1.3. Akcja ma na celu rozpatrzenie zgłoszeń osób, które chcą zostać influencerami i nawiązanie z wybranymi osobami współpracy w sferze działań influencerskich.

 

1.4. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

1.5 Sklep SOVEA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu akcji „Zostań naszym influencerem” w dowolnym momencie.

 

1.6 Wszelkie zmiany w regulaminie zostaną opublikowane na stronie sklepu SOVEA oraz w innych komunikatach.

 

1.7. Uczestnicy akcji zostaną poinformowani o wynikach za pośrednictwem prywatnych wiadomości.

 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 

2.1. Uczestnikiem akcji może zostać każda osoba pełnoletnia, która posiada konto na platformie społecznościowej (np. Instagram, Facebook, YouTube) oraz spełnia wymagania określone w tym regulaminie.

 

2.2. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

2.3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Akcji zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie internetowej sklepu.

 

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

§ 3 Termin trwania i zasady zgłaszania

 

3.1. Akcja trwa do odwołania.

 

3.2. Zgłoszenia do Akcji będą przyjmowane wyłącznie w okresie jej trwania.

 

3.3. W celu zgłoszenia do Akcji, uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej sklepu [nazwa sklepu] i przesłać go zgodnie z instrukcjami podanymi w formularzu.

 

3.4. Każdy uczestnik może zgłosić swoje zgłoszenie tylko raz.

 

 

§ 4 Selekcja uczestników

 

4.1. Po zakończeniu terminu zgłaszania, Organizator przeprowadzi selekcję zgłoszeń w celu wyłonienia uczestników Akcji.

 

4.2. Kryteria wyboru uczestników zostaną ustalone przez Organizatora i mogą obejmować m.in. oryginalność, jakość treści zgłoszenia, aktywność na mediach społecznościowych oraz zgodność z wartościami marki
sklepu.

 

4.3. Wybrani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach selekcji drogą elektroniczną lub na platformach społecznościowych, na których złożyli swoje zgłoszenia.

 

 

§ 5 Współpraca influencerska

 

5.1. Wybrani uczestnicy Akcji zostaną zaproszeni do współpracy z Organizatorem w sferze działań influencerskich.

 

5.2. Zakres i forma współpracy będą indywidualnie ustalane z każdym z uczestników, uwzględniając ich preferencje, umiejętności i kreatywność.

 

5.3. Współpraca może obejmować promowanie produktów, udział w kampaniach marketingowych, tworzenie treści na platformach społecznościowych itp.

 

5.4. Za wykonanie działań w ramach współpracy wybrani uczestnicy mogą otrzymać wynagrodzenie w postaci produktów, usług, wynagrodzenia finansowego lub innych korzyści, o czym będą informowani indywidualnie.

 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

6.1. Dane osobowe uczestników zbierane w ramach Akcji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

6.2. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia po zakończeniu Akcji.

 

6.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności sklepu Sovea

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji z ważnych przyczyn, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej sklepu Sovea.

 

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

7.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej sklepu Sovea

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Week Super Sale!

Tylko w tym tygodniu od 02.10 do 08.10
skorzystaj z mega rabatu na Week Super Sale!

 

W koszyku użyj kodu SUPERSALE i odbierz swoją zniżkę!

 

Możesz zaoszczędzić nawet 1400 zł na zakupie jednego materaca a promocja nie ma ograniczeń ilościowych
– im więcej kupujesz tym więcej zyskujesz!

 

 

 

*promocja nie łączy się z innymi kuponami zniżkowymi.