KONTAKTUJTE NÁS:

ODOSLAŤ E-MAIL

INFOLINIA:

+48 509 777 999

60 dní bezplatnej skúšobnej verzie

Podmienky akcie “60 dní bezplatnej skúšobnej verzie”

Podmienky propagácie online obchodu SOVEA (sovea.eu)

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Internetový obchod SOVEA, dostupný na internetovej adrese www.sovea.eu, prevádzkuje spoločnosť M9 sp. z o.o. so sídlom v Gdansku, zapísaná do Národného súdneho registra Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, VII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000726200, so základným imaním 20 000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú určené Spotrebiteľom aj Podnikateľom využívajúcim Internetový obchod a stanovujú pravidlá používania Internetového obchodu a zásady a postup pri uzatváraní zmlúv o predaji na diaľku so Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu. 

§ 2

Definície

 1. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim prostredníctvom Obchodu zmluvu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
 2. Predávajúci – spoločnosť M9 sp. z o.o. so sídlom v Gdansku na adrese Al. Zwycięstwa 13A, PSČ 80-219, zapísaná v Národnom súdnom registri Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, 7. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000726200, so základným imaním 20 000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 3. Zákazník – akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu.
 4. Podnikateľ – fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej osobitný zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, ktorá používa Obchod.
 5. Obchod – internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.sovea.eu.
 6. Zmluva uzatvorená na diaľku – zmluva uzatvorená so Zákazníkom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do uzatvorenia zmluvy vrátane.
 7. Pravidlá a predpisy – tieto pravidlá a predpisy Obchodu.
 8. Objednávka – prejav vôle Zákazníka zadaný prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na Produkt alebo Produkty s Predávajúcim.
 9. Účet – účet Zákazníka v Obchode, v ktorom sa zhromažďujú údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o Objednávkach, ktoré Zákazník v Obchode zadal.
 10. Registračný formulár – formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje vytvorenie Konta.
 11. Objednávkový formulár – interaktívny formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje zadávanie Objednávok, najmä pridávanie Výrobkov do Košíka a definovanie podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
 12. Košík – prvok softvéru obchodu, v ktorom sú viditeľné výrobky vybrané zákazníkom na nákup, ako aj možnosť určiť a upraviť podrobnosti objednávky, najmä množstvo výrobkov.
 13. Produkt – hnuteľná vec/služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 14. Kúpna zmluva – kúpna zmluva na Produkt uzatvorená alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Pod kúpnou zmluvou sa rozumie – podľa vlastností Produktu – aj zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o dielo.
 15. Akcia – propagačná akcia, zníženie ceny, zľava z ceny, ktorú Obchod poskytuje Zákazníkom znížením štandardnej ceny na Internetovej stránke alebo poskytnutím zľavového kupónu (kupónov), ktorý Zákazník použije v nákupnom košíku

§ 3

Kontakt s obchodom

 1. Adresa predávajúceho: Zwycięstwa 13A, PSČ 80-219, Gdańsk.
 2. E-mailová adresa predávajúceho: sklep@sovea.eu
 3. Telefónne číslo predávajúceho: +48 509 777 999
 4. Číslo bankového účtu predávajúceho: 53 1140 2004 0000 3102 7760 7928
 5. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.
 6. Zákazník môže s Predávajúcim komunikovať telefonicky od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 14.00 hod.

§ 4

Technické požiadavky

Na používanie Obchodu, vrátane prehliadania sortimentu Obchodu a objednávania Produktov, sú potrebné:

 1. koncové zariadenie s prístupom na internet a webový prehliadač, napríklad Google Chrome vo verzii 70.0.3538.102 alebo vyššej, Mozilla Firefox 63.0.1 alebo vyššej,
 2. aktívne konto elektronickej pošty (e-mail),
 3. povolené cookies,,
 4. nainštalovaný FlashPlayer.

§ 5

Všeobecné informácie

 1. Akcie sa musia používať spôsobom presne určeným predávajúcim, t. j. obchodom.
 2. Jeden zákazník môže použiť zľavový(é) kupón(y) len raz, ak nie je v akcii uvedené inak
 3. V prípade nedodržania pokynov akcie spísaných v pravidlách akcie si predajca vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy so zákazníkom.
 4. Vo veciach neupravených podmienkami akcie platia pravidlá internetového obchodu SOVEA sovea.eu

§ 6

Akcia “60 dní bezplatnej skúšobnej verzie”

 1. Pri kúpe matraca Sovea M-Pro je pre všetkých zákazníkov v Poľsku k dispozícii 60 dní testovania zdarma.
  Matrac Sovea M-Pro nesmie mať žiadne zjavné známky poškodenia, znečistenia alebo iného zásahu do jeho vrchnej alebo vnútornej vrstvy (výplne)
  Každý individuálny alebo inštitucionálny zákazník* v Poľsku, ktorý si zakúpil jeden** kus matraca Sovea M-Pro*** na našej webovej stránke sovea.eu a v rámci tejto akcie, má právo vrátiť tovar do 60 dní(nie však skôr ako 30 dní od doručenia) od jeho prevzatia (vypočítané na základe dodacieho protokolu od kuriérskej spoločnosti) a nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne náklady – poštovné v oboch smeroch je bezplatné
  Matrace sú doručované spoločnosťou DPD a v prípade väčších rozmerov ich vyzdvihuje súkromná prepravná spoločnosť.
  Ak chcete využiť možnosť, aby vrátený matrac vyzdvihla prepravná spoločnosť, zákazník musí matrac pripraviť na prepravu – preložiť ho na polovicu, zabaliť do fólie, v ktorej bol matrac doručený (čo najtesnejšie, aby sa doň počas prepravy nedostali nečistoty), oblepiť páskou, aby sa počas prepravy nerozvinul, a ak je to možné, obaliť ho kartónovou krabicou a tiež oblepiť páskou. Potom pošlite žiadosť o vrátenie na sklep@sovea.eu a počkajte na kuriéra.* Ak si matrac zakúpil firemný zákazník, musíte požiadať o akciu “60 dní bezplatnej skúšky”, aby bol váš nákup zahrnutý** Ak si zakúpite viac ako jeden matrac, musíte požiadať o akciu “60 dní bezplatnej skúšky”, aby bol váš nákup zahrnutý*** Akcia neplatí pri objednávke špeciálnych rozmerov, matracov Sovea Baby a matracov Sovea Topper

§ 7

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto Obchodných podmienok z dôležitých dôvodov, t. j.: zmeny právnych predpisov, zmeny spôsobov platby a doručovania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto Obchodných podmienok. O každej zmene bude predávajúci informovať zákazníka minimálne 7 dní vopred.
 3. Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb; Zákon o právach spotrebiteľa, Zákon o ochrane osobných údajov.
 4. Zákazník má právo využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Najnowsze promocje

Najnowsze promocje