KONTAKTA OSS:

SKICKA E-POST

INFOLINIA:

+48 509 777 999

Kompletterande lagstiftning - Samarbetande enheter

Lagrad information
 Namn: __sak; Detta används för att lagra information om besökarens
videoinställningar; Typ: webb;
 Namn: LAST_RESULT_ENTRY_KEY; Detta används för att spara
användarinställningarna vid åtkomst till en YouTube-video inbäddad på andra
webbplatser; Typ: webb;
 Namn: yt-player-bandaid-host, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-
readable; Detta används för att bestämma optimal videokvalitet baserat på
besökarens enhet och nätverksinställningar; Typ: webb;
 Namn: yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-
device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-
session-name; Detta används för att lagra inställningarna för videospelaren för
användaren med inbäddad YouTube-video; Typ: webb;
 Namn: YEC; Detta används för att lagra användarens inställningar för
videospelare med inbäddad YouTube-video; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 1
månad;
 Namn: CONSENT; Detta används för att känna igen om besökaren har
accepterat marknadsföringskategorin i cookiebannern; Typ: cookie;
Varaktighet: 2 år;
 Namn: DEVICE_INFO; Detta används för att spåra användarens interaktion
med inbäddat innehåll; Typ: cookie; Varaktighet: 5 månader, 26 dagar;
 Namn: remote_sid; Detta används för implementering och funktionalitet av
YouTube-videoinnehåll på webbplatsen; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
 Namn: test_cookie; Detta är ett test för cookie-inställningsbehörigheter i
användarens webbläsare; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
 Namn: VISITOR_INFO1_LIVE; Detta används för att mäta användarens
bandbredd för att avgöra om de tar emot det nya eller gamla
spelargränssnittet; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 Namn: YSC; Detta ställs in av videotjänsten YouTube på sidor med inbäddade
YouTube-videor; Typ: cookie; Varaktighet: Session;

 Namn: PREF; Detta används för att lagra information som din föredragna
sidkonfiguration och uppspelningsinställningar som uttryckliga autoplay-
alternativ, slumpmässig mix och spelarstorlek; Typ: cookie; Varaktighet: 8
månader;
 Namn: pm_sess; Detta används för att upprätthålla din webbläsarsession;
Typ: cookie; Varaktighet: 30 minuter;
 Namn: CGIC; Detta används för att tillhandahålla sökresultat genom att
automatiskt komplettera sökfrågor baserat på en användares ursprungliga
inmatning; Typ: cookie; Varaktighet: 6 månader;
 Namn: UULE; Detta används för att bestämma användarens geografiska
plats; Typ: cookie; Varaktighet: 6 timmar;
Facebook

Beskrivning av tjänsten
Onlineannonseringstjänst.

Bearbetningsföretag
Facebook Polska Sp. z o.o.
4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Syfte med databehandling

I detta dokument anges syftet med insamling och behandling av uppgifter.

● Vägbeskrivning
● Segmentering
● Identifiering av användare
● Reklam

Använda tekniker

Denna lista visar alla tekniker som denna tjänst använder för att samla in data.

Cookies och pixlar, som placeras i webbläsaren, är typiska tekniker.

● Kakor

Uppgifter som ska samlas in

Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlas in direkt av eller via
denna tjänst.

● Anonym trafikdata
● Information om webbläsaren

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga platsen där insamlade uppgifter behandlas. Information
om databehandling i andra länder kommer att tillhandahållas i ett separat
meddelande.
Europeiska unionen

Lagringsperiod

Lagringstiden avser den tid som de insamlade uppgifterna lagras för
bearbetningsändamål. De måste raderas så snart de inte längre är nödvändiga för de
angivna behandlingsändamålen. Radering av uppgifterna kommer att ske så snart de
inte längre behövs för dessa ändamål.

Överföring av uppgifter till tredje land

När du använder denna tjänst är det möjligt att överföra de insamlade uppgifterna till
ett annat land. Det är viktigt att komma ihåg att uppgifter kan skickas till ett land där
adekvata standarder för dataskydd inte säkerställs. Nedan finns en lista över länder
till vilka uppgifter kan överföras. Om du vill veta mer om skyddsåtgärderna
rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn för den relevanta leverantören eller
kontaktar dem direkt.

● Förenta staterna
● Singapore

Mottagare av uppgifter

Facebook Polska Sp. z o.o.

Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://www.facebook.com/privacy/explanation

———–

Facebook-pixel

Beskrivning av tjänsten

Detta är en spårningsteknik som erbjuds av Facebook och används av andra
Facebook-tjänster. Den används för att spåra besökares interaktioner med
webbplatser ("Händelser") när de klickar på annonser som visas på Facebook eller
andra tjänster som tillhandahålls av Meta ("Konvertering").

Detta är ett övervakningsverktyg som tillhandahålls av Facebook och som också
används av dess andra tjänster. Det gör att du kan se hur användare interagerar med
webbplatser (kallade "händelser") efter att de har klickat på en annons som visas på
Facebook eller inom andra tjänster som erbjuds av Meta ("konvertering").

Bearbetningsföretag
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland

Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud

Följande är e-postadressen till dataskyddsombudet för det databehandlande
företaget.

https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298

Syfte med databehandling

Denna lista definierar syftet med insamling och behandling av uppgifter.

● Analys
● Marknadsföring
● Retargeting
● Reklam
● Spåra konverteringar
● Personlig anpassning

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla tekniker som används av denna tjänst för att samla in
data, med cookies och pixlar som typiska exempel som installeras i webbläsaren.

● Kakor
● Pixel

Uppgifter som skall samlas in

Denna lista innehåller all (personlig) information som samlas in direkt av eller via
denna tjänst.

● Tittat på reklamfilmer
● Visat innehåll
● Anordning
● Geografiskt läge
● HTTP-rubrik
● Interaktion med reklam, tjänster och produkter
● IP-adress
● Klickade objekt
● Information om marknadsföring
● Besökta sidor
● Pixel-identifierare
● URL för den hänvisande sidan
● Anpassad
● Beteende
● Om Facebooks cookies
● Facebook-användar-ID
● Användning/klickbeteende
● Information om webbläsaren
● Operativsystem för maskinvara
● Identifiering av enhet
● Användare kund
● Typ av webbläsare

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga platsen där den insamlade informationen behandlas. Om
uppgifter även behandlas utanför detta land kommer ett separat meddelande att
lämnas.

Europeiska unionen

Lagringsperiod

Lagringsperioden är den tidsperiod som den insamlade informationen lagras för
behandlingssyften. Informationen måste raderas så snart den inte längre är
nödvändig för de angivna behandlingsändamålen.
De registrerade användarinteraktionerna på webbplatserna lagras inte i mer än två
år. Uppgifterna raderas dock tidigare om de inte längre behövs för ändamålet med
behandlingen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Med hjälp av denna tjänst kan den insamlade informationen överföras till ett annat
land. Det är värt att notera att dataöverföring kan ske till länder som inte uppfyller
adekvata dataskyddsstandarder. Nedan hittar du en lista över länder till vilka
uppgifter kan skickas. Om du vill veta mer om skyddsåtgärderna rekommenderar vi
att du läser sekretesspolicyn för den specifika leverantören eller kontaktar dem direkt.

● Singapore
● Förenta staterna
● Förenade kungariket

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms Inc.

Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.
https://www.facebook.com/policies/cookies
Information om minnet

Maximal lagringsgräns för cookies: 1 år

Lagrad information
Namn: messaging_plugin_#; Typ: cookie; Varaktighet:-;
Namn: fr; Typ: cookie; Varaktighet:-;
Namn: _fbp; Typ: cookie; Varaktighet:-;
Namn: pxcelBcnLcy; Typ: cookie; Varaktighet:-;
Namn: _fbp _fbp; Typ: nätverk;

————

Sociala plug-ins för Facebook

Beskrivning av tjänsten

Detta är en social plug-in som gör det möjligt för användare att länka sin webbplats
till det sociala nätverket Facebook.

Bearbetningsföretag
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland

Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud

Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Syfte med databehandling

I denna förteckning definieras målen för insamling och bearbetning av uppgifter.

● Integration av Facebook-funktioner
● Optimering
● Marknadsföring

Använda tekniker

Denna lista listar alla tekniker som används av denna tjänst för att samla in
information. Bland de vanligaste är cookies och spårningspixlar som installeras i
användarens webbläsare.

● Kakor

Uppgifter som ska samlas in

Denna lista innehåller all personlig information som har samlats in direkt av eller via
denna tjänst.

● Information om webbläsaren
● Datum och tid för besöket
● Facebook-användar-ID
● Besökta webbplatser
● HTTP-rubrik
● Interaktionsdata
● Typ av webbläsare
● IP-adress

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga plats där behandlingen av de insamlade uppgifterna äger
rum. I händelse av att uppgifter också behandlas utanför denna plats, i andra länder,
kommer du att informeras om detta separat.

● Europeiska unionen

Lagringsperiod

Lagringstiden är den tid som den insamlade informationen lagras för behandling.
Informationen måste raderas så snart den inte längre behövs för de angivna
behandlingsändamålen. Radering kommer att ske när den inte längre krävs för dessa
ändamål.

Överföring av uppgifter till tredje land

När du använder denna tjänst finns det en möjlighet att insamlade uppgifter kommer
att överföras till andra länder. Det är viktigt att vara medveten om att dataöverföring
kan ske till platser där adekvata dataskyddsstandarder inte gäller. Nedan finns en
lista över länder till vilka uppgifter kan komma att skickas. För mer detaljerad
säkerhetsinformation rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn för den
relevanta leverantören eller kontaktar dem direkt.

● Förenta staterna
● Singapore

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.

Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms Inc.
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.

https://www.facebook.com/privacy/explanation
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Klicka här för att avbryta alla domäner hos bearbetningsföretaget.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

———

Google-annonser
Beskrivning av tjänsten

Det är en annonsplattform som gör det möjligt för användare att visas annonser,
både personligt anpassade och icke-personligt anpassade.

Bearbetningsföretag
Google Polska Sp. z o.o.
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud
Följande är e-postadressen till dataskyddsombudet för det databehandlande
företaget.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syfte med databehandling

I denna förteckning anges skälen till varför uppgifter samlas in och behandlas.

● Reklam
● Analys
● Tillhandahållande av tjänster
● Statistik

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla tekniker som används av denna tjänst för att samla in
data, inklusive typiska verktyg som cookies och pixlar, installerade i användarens
webbläsare.

● Kakor

Uppgifter som ska samlas in

Denna lista innehåller all personlig information som samlas in direkt av eller via
denna tjänst.

● Tittade på reklamfilmer
● Cookie-ID
● Datum och tid för besöket
● Anordning
● Geografiskt läge
● IP-adress
● Nyckelord
● Visa annonser
● Kund-ID
● Intryck
● Internet-identifierare
● Information om webbläsaren

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga plats där behandlingen av den insamlade informationen
äger rum. Om behandlingen även sker i andra länder kommer du att få ett separat
meddelande om detta.

● Europeiska unionen

Lagringsperiod

Med lagringsperiod avses den tid som insamlade uppgifter lagras för behandling.
Uppgifterna måste raderas när de inte längre behövs för de angivna
behandlingsändamålen. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för
behandlingen. Loggdata anonymiseras efter 9 månader, medan information från
cookies raderas efter 18 månader.

Överföring av uppgifter till tredje land

Med hjälp av denna tjänst kan insamlade uppgifter överföras till ett annat land. Det är
värt att notera att data enligt denna tjänst kan överföras till ett land som inte
tillhandahåller tillräckliga dataskyddsstandarder. Nedan finns en lista över länder till
vilka uppgifter kommer att överföras. För mer information om säkerhetsåtgärder
rekommenderar vi att du läser respektive leverantörs integritetspolicy eller kontaktar
dem direkt.

● Chile
● Singapore
● Förenta staterna
● Taiwan

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.
Alphabet Inc, Google LLC, Google Polska Sp. z o.o.

Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Klicka här för att avbryta alla domäner hos bearbetningsföretaget.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Information om minnet
Maximal lagringsgräns för cookies: 1 år
Lagrad information
Namn: NID; Dessa används för leverans av annonser eller retargeting; Typ: cookie;
Varaktighet: 6 månader;
Namn: __gads; Dessa används för annonsleverans eller retargeting; Typ: cookie;
Varaktighet: 1 år, 1 månad;
Namn: pm_sess; Detta används för att säkerställa att förfrågningar kommer från
användaren; Typ: cookie; Varaktighet: 30 minuter;
Namn: ANID; Detta används för att visa annonser på icke-Google-webbplatser; Typ:
cookie; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
Namn: _gcl_au; Används för att lagra och spåra konverteringar; Typ: cookie;
Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
Namn: FPGCLAW; Denna cookie används för att spåra användarinformation
relaterad till en kampanj; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
Namn: FPGCLGB; Denna cookie används för att spåra användarinformation
relaterad till en kampanj; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
Namn: _gcl_gb; Denna cookie används för att spåra användarinformation relaterad
till kampanjen; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
Namn: _gac_gb_<wpid>; Denna cookie används för att spåra användarinformation
relaterad till en kampanj; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;

Namn: _gcl_aw; Denna cookie ställs in när du kommer till webbplatsen genom att
klicka på en Google-annons; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
Namn: YSC; Används för att lagra och spåra interaktioner; Typ: cookie; Varaktighet:
Session;
Namn: 1P_JAR; Detta används för att samla in information om hur slutanvändaren
använder webbplatsen och vilka annonser slutanvändaren kan ha sett innan han
eller hon besökte webbplatsen; Typ: cookie; Varaktighet: 30 dagar;
Namn: AID; Detta är för att länka aktiviteter på andra enheter där användaren tidigare
har loggat in på ett Google-konto; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
Namn: FPAU; Detta används för att samla in information om användare och deras
aktiviteter på webbplatsen med hjälp av inbäddade element för analys- och
rapporteringsändamål; Typ: cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;

———–

Google Analytics

Beskrivning av tjänsten

Det är ett analysverktyg för webbdata som gör det möjligt för användaren att bedöma
reklamens avkastning på investeringen (ROI) och övervaka användarnas beteende
genom att spåra Flash, video, webbplats- och appaktivitet.

Bearbetningsföretag

Google Polska Sp. z o.o.
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud
Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syfte med databehandling

Denna inventering definierar de syften för vilka uppgifterna samlas in och behandlas.

● Marknadsföring
● Analys

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla verktyg som används av denna tjänst för att samla in data.
Vanliga tekniker är cookies och pixlar, som installeras i webbläsaren.

● Kakor
● Pixel
● JavaScript-språk
● Uppgifter som ska samlas in
● Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via
denna tjänst.
● Klicka på Sökväg
● Datum och tid för besöket
● Anordning
● Information om platsen
● IP-adress
● Besökta sidor
● URL för den hänvisande sidan
● Information om webbläsaren
● Värdnamn
● Språk för webbläsare
● Typ av webbläsare
● Skärmupplösning
● Operativsystem för maskinvara
● Interaktionsdata
● Beteende
● URL som besökts
● Cookie-ID

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga platsen där behandlingen av insamlade uppgifter sker. Om
behandling även sker i andra länder kommer du att få separat information om detta.
Europeiska unionen.

Lagringsperiod

Lagringsperioden bestämmer hur länge de insamlade uppgifterna ska lagras för
behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för de angivna
behandlingsändamålen. Lagringsperiodens längd beror på vilken typ av data som
lagras. Varje användare kan välja hur länge Google Analytics ska lagra uppgifterna
innan de raderas automatiskt.

Överföring av uppgifter till tredje land

När du använder den här tjänsten är det möjligt att överföra de insamlade uppgifterna
till andra länder. Det är värt att notera att data under denna tjänst kan överföras till ett
land som inte har de nödvändiga dataskyddsstandarderna. Nedan finns en lista över
länder till vilka uppgifter kan överföras. För mer information om säkerhetsåtgärder
rekommenderas att du läser leverantörens integritetspolicy eller kontaktar
leverantören direkt.

● Förenta staterna
● Singapore
● Chile
● Taiwan

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.
Google Ireland Limited, Alphabet Inc, Google LLC
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klicka här för att avbryta alla domäner hos bearbetningsföretaget.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Information om minnet
Maximal lagringsgräns för cookies: 2 år
Lagrad information
Namn: __utmb; Denna cookie används för att spåra tiden för ditt besök; Typ: cookie;
Varaktighet: Session;
Namn: _ga; Denna cookie används för att skilja mellan användare; Typ: cookie;
Varaktighet: 2 år;
Namn: _gid; Denna cookie används för att identifiera dig; Typ: cookie; Varaktighet: 1
dag;
Namn: __utma; Denna cookie används för att registrera tid och datum för det första
besöket, det totala antalet besök och starttiden för det aktuella besöket; Typ: cookie;
Varaktighet: Session;
Namn: __utmz; Denna cookie används för att registrera varifrån en besökare
kommer; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
Namn: IDE; Detta används för att visa personligt anpassad reklam; Typ: cookie;
Varaktighet: 1 år, 1 månad;
Namn: CONSENT; Detta används för att lagra användarens beslut att samtycka; Typ:
cookie; Varaktighet: 2 år;
Namn: __utmt; Detta används för att begränsa antalet förfrågningar; Typ: cookie;
Varaktighet: 10 minuter;
Namn: _gat; Används för att läsa och filtrera förfrågningar från robotar; Typ: cookie;
Varaktighet: 1 minut;
Namn: __utmc; Detta sparar tid under besöket; Typ: cookie; Varaktighet: 30 minuter;

Namn: FPID; Lagrar ett värde som används för att ställa in kund-ID i den begäran
som skickas till Googles servrar. Typ: cookie; Varaktighet: 2 år;
Namn: FPLC; Den används för att registrera en unik identifierare som används för att
generera statistiska uppgifter om hur en besökare använder webbplatsen; Typ:
cookie; Varaktighet: 20 timmar;
Riktar in sig på Googles kundlista
Bearbetningsföretag

——-

Google Ltd.

Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud

Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://support.google.com/policies?p=privpol_privts&hl=en

Syfte med databehandling

I denna förteckning anges de ändamål för vilka uppgifter samlas in och de ändamål
för vilka de behandlas.

● Marknadsföring, retargeting, annonsering

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla verktyg som används av denna tjänst för att samla in data.
Vanliga tekniker som används är cookies och pixlar, som installeras i webbläsaren.

● Kaka
● Uppgifter som skall samlas in

Denna lista innehåller all (personlig) information som har samlats in av eller via
denna tjänst.

● E-postadress
● Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga platsen där insamlade uppgifter behandlas. Om
uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
Behandlingen kan ske över hela världen (Google kan behandla data var som helst på
Google Cloud Platform eller i Googles datacenter).

Lagringsperiod

Med lagringsperiod avses hur länge den insamlade informationen sparas i
behandlingssyfte. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för de
angivna ändamålen med behandlingen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Med hjälp av denna tjänst kan insamlade uppgifter överföras till andra länder.
Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte tillhandahåller
adekvata dataskyddsstandarder. Nedan finns en lista över länder till vilka uppgifter
kommer att överföras. För mer information om säkerhetsåtgärder rekommenderar vi
att du läser respektive leverantörs integritetspolicy eller kontaktar dem direkt.

● Förenta staterna

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.

Google Ltd.

Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Ltd.

Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud

Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://support.google.com/policies?p=privpol_privts&hl=en

Syfte med databehandling

I denna förteckning anges de ändamål för vilka uppgifter samlas in och behandlas.

● Marknadsföring, retargeting, annonsering

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla verktyg som används av denna tjänst för att samla in data.
Vanliga tekniker som används är cookies och pixlar, som installeras i webbläsaren.

● Kaka

Uppgifter som ska samlas in
Denna lista innehåller all (personlig) information som har samlats in av eller via
denna tjänst.

● E-postadress

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för databehandling förklaras nedan.
Artikel 6.1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga platsen där insamlade uppgifter behandlas. Om uppgifter
även behandlas i andra länder kommer du att få ett separat meddelande om detta.
Behandlingen kan ske över hela världen (Google kan behandla data var som helst på
Google Cloud Platform eller i Googles datacenter).

Lagringsperiod

Lagringsperioden avgör hur länge de insamlade uppgifterna sparas för behandling.
Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för de angivna
behandlingsändamålen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Med hjälp av denna tjänst kan de insamlade uppgifterna överföras till andra länder.
Det är värt att notera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte
tillhandahåller tillräckliga dataskyddsstandarder. Nedan finns en lista över länder till
vilka data kommer att överföras. För mer information om säkerhetsåtgärder
rekommenderas att du läser sekretesspolicyn för respektive leverantör eller kontaktar
dem direkt.

● Förenta staterna

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.
Google Ltd.
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=en

——–

Optimering av Google

Beskrivning av tjänsten

Det är en tjänst för optimering och analys av webbplatser som hjälper
onlinemarknadsförare och webbansvariga att öka besökarnas konverteringsgrad och
den övergripande användarnöjdheten genom att testa olika kombinationer av innehåll
på en webbplats. Användarna kan genomföra A/B-tester på sina webbplatser och
jämföra olika designvarianter av sidelement.

Bearbetningsföretag
Google Polska Sp. z o.o.
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud

Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Syfte med databehandling

I denna förteckning anges de ändamål för vilka uppgifterna samlas in och behandlas.

● Optimering
● Förbättring av tjänsten

● Testning

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla verktyg som används av denna tjänst för att samla in data.
Vanliga tekniker som används är cookies och pixlar, som installeras i webbläsaren.

● Kakor
● Uppgifter som ska samlas in
● Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlas in av eller via
denna tjänst.
● Anonymiserad IP-adress
● Beteende
● Typ av webbläsare
● Version av webbläsare
● Operativsystem för maskinvara
● Typ
● URL
● Besöksväg på webbplatsen
● URL för den hänvisande sidan
● Geografiskt läge

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga källan där behandlingen av insamlade uppgifter utförs. I
händelse av databehandling i andra länder kommer du att få separat information om
detta.

● Europeiska unionen

Lagringsperiod

Med lagringsperiod avses hur länge de insamlade uppgifterna sparas för
behandlingssyftet. Uppgifterna måste raderas när de inte längre behövs för de
angivna behandlingsändamålen.
När det gäller överföring av uppgifter till tredjeländer kan den insamlade
informationen överföras till andra länder när du använder den här tjänsten. Det är
värt att notera att uppgifter enligt denna tjänst kan överföras till ett land som inte
uppfyller de nödvändiga standarderna för dataskydd. Nedan finns en lista över länder
till vilka uppgifter kommer att överföras. För mer information om säkerhetsåtgärder
rekommenderas att du läser respektive leverantörs integritetspolicy eller kontaktar
dem direkt.

● Förenta staterna
● Chile
● Singapore
● Taiwan

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.

Google Ltd.
Google Polska Sp. z o.o.

Alphabet Inc
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klicka här för att avbryta alla domäner hos bearbetningsföretaget.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Information om minnet
Maximal lagringsgräns för cookies: 2 månader, 29 dagar
Lagrad information
Namn: _gaexp; Denna cookie används för att avgöra om användaren ingår i
experimentet och i vilken sekvens av experiment som användaren ingick. Typ:
cookie; Varaktighet: 2 månader, 29 dagar;
Namn: _opt_utmc; Denna cookie lagrar information om vilken
marknadsföringskampanj användaren senast använde för att komma åt webbplatsen;
Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
Namn: _opt_awcid; Innehåller en slumpmässigt genererad användaridentifierare.
Baserat på denna identifierare kan Google känna igen användaren på olika
webbplatser och visa personliga annonser för användaren; Typ: cookie; Varaktighet:
1 dag;
Namn: _opt_awmid; Denna cookie ställs in när du besöker webbplatsen genom att
klicka på en Google-annons. Den innehåller information om vems kundkonto den
klickade annonsen placerades från; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
Namn: _opt_awgid; Denna cookie ställs in när du besöker webbplatsen genom att
klicka på en Google-annons. Den innehåller information om vilken reklamkampanj
den klickade annonsen tillhör; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
Namn: _opt_awkid; Denna cookie sätts när du kommer till webbplatsen genom att
klicka på en Google-annons. Den innehåller information om de urvalskriterier enligt
vilka annonsen visades, t.ex. vilket nyckelord som skrevs in i Google; Typ: cookie;
Varaktighet: 1 dag;
Namn: _opt_expid; Denna cookie skapas när ett omdirigeringsexperiment utförs. Den
lagrar experimentidentifieraren, variantidentifieraren och den hänvisande sidan till
den omdirigerade sidan. Typ: cookie; Varaktighet: 10 sekunder;

———–

Google Tag Manager

Beskrivning av tjänsten

Detta är ett verktyg för tagghantering som gör det möjligt att integrera taggar på ett
och samma ställe via ett användargränssnitt. Taggar är små bitar av kod som kan
spåra användaraktivitet. Med Google Tag Manager kan du integrera skriptkoder från
olika verktyg och kontrollera när enskilda taggar utlöses.

Bearbetningsföretag

Google Polska Sp. z o.o.
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud
Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syfte med databehandling
I denna förteckning anges de ändamål för vilka uppgifter samlas in och behandlas.

● Hantering av taggar

Använda tekniker

Denna lista innehåller alla verktyg som används av denna tjänst för att samla in data.
Vanliga tekniker som används är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.

● Etiketter för webbplatser

Uppgifter som ska samlas in

Denna lista innehåller all (personlig) information som har samlats in av eller via
denna tjänst.

● Aggregerade data för lansering av taggar

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den huvudsakliga källan där behandlingen av insamlade uppgifter utförs. I
händelse av databehandling i andra länder kommer du att få separat information om
detta.

● Europeiska unionen

Lagringsperiod

Med lagringsperiod avses den tid som de insamlade uppgifterna sparas i
behandlingssyfte. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för de angivna
ändamålen med behandlingen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Genom att använda denna tjänst kan insamlade uppgifter överföras till andra länder.
Det är viktigt att notera att denna tjänst kan överföra information till ett land som inte
har tillräckliga standarder för dataskydd. Nedan finns en lista över länder till vilka
uppgifter kan komma att överföras. För mer information om säkerhetsåtgärder
rekommenderar vi att du läser leverantörens integritetspolicy eller kontaktar
leverantören direkt.

● Singapore
● Taiwan
● Chile

● Förenta staterna

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.
Alphabet Inc, Google LLC, Google Polska Sp. z o.o.
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

——————

YouTube-video

Beskrivning av tjänsten

Detta är en videouppspelningstjänst. Den kan användas av användaren för att visa,
dela, kommentera och ladda upp videor.

Bearbetningsföretag
Google Polska Sp. z o.o.
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud

Nedan finns e-postadressen till personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syfte med databehandling

I denna förteckning anges de ändamål för vilka uppgifter samlas in och vilka som är
föremål för behandling.

● Titta på videor

Använda tekniker

Här ingår alla verktyg som används av denna tjänst för att samla in data. Vanliga
tekniker som används är cookies och pixlar, som placeras i webbläsaren.

Uppgifter som ska samlas in

Denna lista innehåller all (personlig) information som har samlats in av eller via
denna tjänst.

● Anordning
● IP-adress
● URL för den hänvisande sidan
● Tittade på filmer

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen anges nedan.
Artikel 6.1 mening 1 a RODO

Plats för bearbetning

Detta är den primära platsen där behandlingen av insamlade uppgifter sker. Om
uppgifter även behandlas i andra länder kommer du att få separat information om
detta.
● Europeiska unionen

Lagringsperiod

Lagringsperioden avgör hur länge de insamlade uppgifterna sparas för behandling.
Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för de angivna
behandlingsändamålen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Med hjälp av denna tjänst kan insamlade uppgifter överföras till ett annat land.
Observera att denna tjänst kan överföra information till ett land som inte
tillhandahåller de nödvändiga standarderna för dataskydd. Nedan finns en lista över
länder till vilka uppgifter kommer att överföras. För mer information om
säkerhetsåtgärder rekommenderar vi att du läser respektive leverantörs
integritetspolicy eller kontaktar dem direkt.

Världen

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de insamlade uppgifterna anges nedan.
Alphabet Inc.

Google Ltd.
Google Polska Sp. z o.o.
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets integritetspolicy.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Klicka här för att se personuppgiftsbiträdets cookiepolicy.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Klicka här för att avbryta alla domäner hos bearbetningsföretaget.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Information om minnet
Maximal lagringsgräns för cookies: 8 månader
Lagrad information

Namn: __sak; Används för att lagra information om en besökares videoinställningar;
Typ: webb;
Namn: LAST_RESULT_ENTRY_KEY; Detta används för att spara
användarinställningar vid nedladdning av en YouTube-video inbäddad på andra
webbplatser; Typ: webb;
Namn: yt-player-bandaid-host, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable;
Detta används för att bestämma optimal videokvalitet baserat på besökarens enhet
och nätverksinställningar; Typ: nätverk;
Namn: yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id,
yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name; Detta
används för att spara användarens inställningar för videospelare med en inbäddad
YouTube-video; Typ: nätverk;
Namn: KMO; Detta används för att spara användarens inställningar för videospelare
med en inbäddad YouTube-video; Typ: cookie; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
Namn: CONSENT; Detta används för att upptäcka om besökaren har accepterat
marknadsföringskategorin i cookiebannern; Typ: cookie; Varaktighet: 2 år;
Namn: DEVICE_INFO; Detta används för att spåra användarinteraktion med
inbäddat innehåll; Typ: cookie; Varaktighet: 5 månader, 26 dagar;
Namn: remote_sid; Detta är för implementering och funktionalitet av YouTube-
videoinnehåll på webbplatsen; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
Namn: test_cookie; Detta är ett tillståndstest för att ställa in cookies i användarens
webbläsare; Typ: cookie; Varaktighet: 1 dag;
Namn: VISITOR_INFO1_LIVE; Används för att mäta en användares
genomströmning för att avgöra om de får ett nytt eller gammalt spelargränssnitt; Typ:
cookie; Varaktighet: 6 månader;
Namn: YSC; Detta anges av YouTube-videotjänsten på sidor med inbäddade
YouTube-videor; Typ: cookie; Varaktighet: Session;
Namn: PREF; Används för att lagra information såsom önskad
webbplatskonfiguration och uppspelningsinställningar såsom uttryckliga autoplay-
alternativ, slumpmässig blandning och spelarstorlek; Typ: cookie; Varaktighet: 8
månader;
Namn: pm_sess; Detta används för att upprätthålla surfningssessionen; Typ: cookie;
Varaktighet: 30 minuter;

Namn: CGIC; Används för att tillhandahålla sökresultat genom att automatiskt
komplettera sökfrågor baserat på användarens ursprungliga inmatning; Typ: cookie;
Varaktighet: 6 månader;
Namn: UULE; Detta används för att bestämma användarens geografiska plats; Typ:
cookie; Varaktighet: 6 timmar;

Najnowsze promocje

Najnowsze promocje