Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

KONTAKTUJTE NÁS:

ODOSLAŤ E-MAIL

INFOLINIA:

+48 509 777 999

Obchodné podminky

Obchodné podmienky internetového obchodu

Obchodné podmienky internetového obchodu SOVEA (sovea.eu)

§ 1

Predbežné ustanovenia

 1. Internetový obchod SOVEA, dostupný na internetovej adrese www.sovea.eu, prevádzkuje spoločnosť M9 sp. z o.o. so sídlom v Gdansku, zapísaná do Národného súdneho registra Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, VII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000726200, so základným imaním 20 000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú určené Spotrebiteľom aj Podnikateľom využívajúcim Internetový obchod a stanovujú pravidlá používania Internetového obchodu a zásady a postup pri uzatváraní zmlúv o predaji na diaľku so Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu.

§ 2

Definicie

 1. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Obchodu uzatvára s Predávajúcim zmluvu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
 2. Predávajúci – spoločnosť M9 sp. z o.o. so sídlom v Gdansku na adrese Al. Zwycięstwa 13A, PSČ 80-219, zapísaná v Národnom súdnom registri Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, VII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000726200, so základným imaním 20 000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 3. Zákazník – každý subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu.
 4. Podnikateľ – fyzická osoba, právnická osoba a organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej osobitný zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, ktorá využíva Obchod.
 5. Obchod – internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.sovea.eu.
 6. Zmluva uzatvorená na diaľku – zmluva uzatvorená so Zákazníkom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do uzatvorenia zmluvy vrátane.
 7. Pravidlá a predpisy – tieto pravidlá a predpisy Obchodu.
 8. Objednávka – prejav vôle Zákazníka zadaný prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na Produkt alebo Produkty s Predávajúcim.
 9. Účet – účet zákazníka v obchode, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o objednávkach, ktoré zákazník zadal v obchode.
 10. Registračný formulár – formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje vytvorenie Konta.
 11. Objednávkový formulár – interaktívny formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje zadávanie Objednávok, najmä pridávanie Výrobkov do Košíka a definovanie podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
 12. Košík – prvok softvéru Obchodu, v ktorom sú viditeľné Výrobky vybrané Zákazníkom na nákup, ako aj možnosť určenia a úpravy údajov Objednávky, najmä množstva Výrobkov.
 13. Produkt – hnuteľná vec/služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 14. Kúpna zmluva – kúpna zmluva na Produkt uzatvorená alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Pod kúpnou zmluvou sa podľa vlastností Produktu rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o dielo na konkrétne práce.

§ 3

Kontakt s obchodom

 1. Adresa predávajúceho: Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk.
 2. E-mailová adresa predávajúceho: sklep@sovea.eu.
 3. Telefónne číslo predávajúceho: +48 509 777 999
 4. Číslo bankového účtu predávajúceho: 53 1140 2004 0000 3102 7760 7928
 5. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.
 6. Zákazník môže s Predávajúcim komunikovať telefonicky od pondelka do piatku od 8.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 16.00 hod.

§ 4

 1. Technické požiadavky

Na používanie Obchodu, vrátane prehliadania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok na Výrobky, sú potrebné tieto podmienky:

 1. koncové zariadenie s prístupom na internet a webový prehliadač, napríklad Google Chrome vo verzii 70.0.3538.102 alebo vyššej, Mozilla Firefox 63.0.1 alebo vyššej,
 2. aktívne konto elektronickej pošty (e-mail)
 3. povolené cookies,,
 4. nainštalovaný FlashPlayer.

§ 5

Všeobecné informácie

 1. Predávajúci v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy vrátane prerušenia fungovania Obchodu spôsobené vyššou mocou, neoprávneným konaním tretích strán alebo nekompatibilitou Obchodu s technickou infraštruktúrou Zákazníka.
 2. Prezeranie sortimentu Obchodu si nevyžaduje vytvorenie Konta. Zadávanie objednávok Zákazníkom na produkty zo sortimentu Obchodu je možné buď po vytvorení Konta v súlade s ustanoveniami § 6 Obchodných podmienok, alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov, ktoré umožnia realizáciu objednávky bez vytvorenia Konta.
 3. Ceny uvedené v Obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú to ceny brutto (vrátane DPH).
 4. Konečná (finálna) suma, ktorú má Zákazník zaplatiť, pozostáva z ceny za Produkt a nákladov na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby), o ktorých je Zákazník informovaný na stránkach Obchodu pri zadávaní Objednávky, a to aj v momente vyjadrenia vôle byť viazaný Kúpnou zmluvou.
 5. V prípade Zmluvy zahŕňajúcej predplatné alebo poskytovanie služieb na dobu neurčitú je konečnou (definitívnou) cenou celková cena vrátane všetkých platieb za zúčtovacie obdobie.
 6. Ak povaha predmetu Zmluvy neumožňuje v primeranom odhade vopred vypočítať konečnú (definitívnu) cenu, informácie o spôsobe výpočtu ceny, ako aj o dopravných, dodacích, poštových a iných poplatkoch sa uvedú v Obchode v popise Výrobku.
 7. V prípade propagačných akcií sa uplatňujú pravidlá propagačnej akcie dostupné na https://sovea.eu/regulamin-promocji/. Akceptovaním pravidiel obchodu SOVEA Zákazník akceptuje aj pravidlá propagačnej akcie.

§ 6

Vytvorenie účtu v obchode

 1. Na zriadenie Konta v Obchode je potrebné vyplniť Registračný formulár. Je potrebné uviesť nasledujúce údaje meno, priezvisko, adresa: ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Vytvorenie účtu v obchode je bezplatné.
 3. Prihlásenie do Účtu sa uskutočňuje zadaním prihlasovacieho mena a hesla vytvoreného v Registračnom formulári.
 4. Zákazník má právo kedykoľvek bez udania dôvodu a bez vzniku akýchkoľvek poplatkov z tohto účtu zrušiť Účet, a to zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu, najmä e-mailom alebo písomne na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidlá zadávania Objednávky

Na účely podania Objednávky musí Objednávateľ:

 1. vyberte výrobok, ktorý je predmetom objednávky, a potom kliknite na tlačidlo “Pridať do košíka” (alebo ekvivalentné tlačidlo);
 2. vyplňte Objednávkový formulár zadaním údajov o príjemcovi Objednávky a adresy, na ktorú má byť Výrobok doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia Výrobku), zadajte fakturačné údaje, ak sa líšia od údajov príjemcu Objednávky,
 3. kliknite na tlačidlo “Pokračovať k pokladni”.
 4. vybrať si jeden z dostupných spôsobov platby a v závislosti od spôsobu platby zaplatiť za Objednávku v stanovenej lehote podľa § 8.3.

§ 8

Ponúkaný spôsob doručenia a platby

 1. Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia objednaného výrobku:
 2. kuriérska služba,
 3. dobierka,
 4. medzinárodná preprava vankúša (vyhradené len pre osoby objednávajúce vankúš do zahraničia!)
 5. medzinárodná zásielka matraca (vyhradené len pre osoby objednávajúce matrac alebo matrac + vankúš v zahraničí!)
 6. Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby platby:
 7. platba na dobierku,
 8. platba bankovým prevodom na účet predávajúceho,
 9. elektronická platba,
 10. platba kreditnou kartou.
 11. Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete na stránkach obchodu.
 12. V prípade nesprávnej voľby spôsobu dodania podľa bodov 4 a 5 § 8 má predávajúci právo okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy s kupujúcim alebo požadovať zaplatenie rozdielu v nákladoch na dopravu pod bolestným odstúpenia od kúpnej zmluvy.

§ 9 Výrobok

 1. Matrac
  Naše matrace majú až 4 vrstvy z moderných pien.
  • Sov-Thermoactive™ (7 cm)
   Inovatívna technológia výroby tejto peny bola prvýkrát použitá v NASA. Tvorí vrchnú vrstvu matraca. Táto pena postupne prilieha k telu a kopíruje jeho tvar, čím poskytuje pocit obklopenia.
  • Sov-flex™ (5 cm)
   Vysokoelastická pena použitá v strednej vrstve matraca je frézovaná – narezaná, aby sa zvýšila jej pružnosť v príslušných tlakových zónach (7 zón). Vyznačuje sa tiež výnimočnou odolnosťou voči deformácii. Vďaka svojej nepravidelnej štruktúre zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu, čo podporuje proces aktívneho vetrania.
  • Sov-base™ (10 cm)
   Najhrubšiu vrstvu matraca tvorí komfortná pena. Tento materiál je mimoriadne trvanlivý a odolný voči veľkej záťaži. Dokonale stabilizuje konštrukciu a poskytuje telu správnu oporu.
  • Sov-monobase™ (4 cm)
   Základom matraca je penaSov-monobase. Ide o materiál, ktorý tvorí základ pre Sov-base™.

  Dobrý kryt je taký, ktorého každá strana plní svoj účel najlepšie, ako vie. A koniec koncov, vrchná časť má úplne inú úlohu ako spodná. V spoločnosti SOVEA sme na to mysleli. Preto je vrchná časť nášho poťahu matraca vyrobená z látky “Thermal Control” a poskytuje dobrú tepelnú reguláciu. Spodná časť sa vyznačuje veľkou priľnavosťou, takže matrac dobre prilieha k rámu postele. Bočné strany poťahu zasa zabezpečujú dobré odvetrávanie matraca.

 2. Vankúš
  Výplň vankúša SOVEA tvorí termoelastická pena s hustotou 45 kg/m3, ktorá zabezpečuje, že sa inteligentne prispôsobí tvaru tela. Ako je to možné? Termoelastická pena sa skladá z miliónov buniek s dutou štruktúrou. Vplyvom tlaku a tepla sa ich tvar mení. Vankúš sa stáva “poddajným” a dokonale sa prispôsobí tvaru vášho tela. vankúš SOVEA má okrem kvalitnej výplne aj:
  • systém otvorov na dokonalé vetranie, ktorý prispieva k jeho odolnosti a pohodliu;
  • snímateľný poťah z membránovej tkaniny “Thermal Control”, vyrobenej z prírodných vlákien TENCEL s veľmi dobrými termoregulačnými vlastnosťami. Poťah je možné prať pri teplote do 60 °C;
  • Optimálna veľkosť 40 × 60 cm, ktorú odporúčajú ortopédi.

  Okrem toho je vankúš SOVEA antialergický výrobok, ideálny pre celú rodinu. Účinne eliminuje bolesti krčnej chrbtice a hlavy, pocit stuhnutosti krku alebo nepokojný spánok.

  *Vrstvy peny sa môžu v jednotlivých matracoch vizuálne líšiť, čo je spôsobené pigmentom a materiálmi použitými v danej výrobnej sérii, ale nemá to vplyv na samotné vlastnosti pien, ktoré sú v každom matraci rovnaké.

§10

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po tom, čo zákazník zadá objednávku prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 Obchodných podmienok.
 2. Po odoslaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a súčasne prijme Objednávku na plnenie. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na plnenie sa uskutoční tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na plnenie, ako aj potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Okamžikom doručenia vyššie uvedenej e-mailovej správy Zákazníkovi je Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená.
 3. Ak sa Zákazník rozhodne:
  a) platba bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, zákazník je povinný vykonať platbu do 3 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy – inak bude objednávka zrušená.
  b) platba na dobierku, Zákazník je povinný vykonať platbu na dobierku.
 1. Ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako osobný odber, Predávajúci odošle Výrobok v lehote uvedenej v jeho popise (podľa odseku 5 tohto článku), a to spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil pri zadávaní Objednávky.
  a) V prípade objednávky Produktov s rôznymi dátumami dodania je dátumom dodania najdlhší uvedený dátum.
  b) Ak si Zákazník objedná Výrobky s rôznymi dodacími lehotami, má možnosť požiadať o dodanie Výrobkov po častiach alebo o dodanie všetkých Výrobkov po dokončení celej objednávky.
 1. Začiatok lehoty na dodanie Výrobku Zákazníkovi sa počíta nasledovne:

a) Ak si Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – odo dňa pripísania sumy na bankový účet Predávajúceho.

b) Ak si Zákazník zvolí spôsob platby dobierkou – odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy,

c) Ak sa Zákazník rozhodne pre osobný odber Výrobku, Výrobok bude pripravený na prevzatie Zákazníkom v deň uvedený v popise Výrobku. O pripravenosti Produktu na vyzdvihnutie bude Predávajúci Zákazníka dodatočne informovať zaslaním príslušného e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v procese Objednávania.

 1. Ak si Zákazník objedná Produkty s rôznymi dátumami pripravenosti na odber, za dátum pripravenosti na odber sa považuje najdlhší uvedený dátum.
 2. Začiatok lehoty pripravenosti Zákazníka na odber sa vypočíta nasledovne:

a) Ak si Zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, odo dňa pripísania sumy na bankový účet Predávajúceho.

b) Ak si Zákazník zvolí spôsob platby dobierkou pri osobnom prevzatí – odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

8. Dodanie Výrobku sa uskutočňuje na území Európskej únie.

9. Dodanie Výrobku Zákazníkovi je spoplatnené, ak nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak. Náklady na dodanie Produktu (vrátane dopravy, poštovného a poplatkov za doručenie) sú Zákazníkovi uvedené na stránkach Internetového obchodu pri zadávaní Objednávky, a to aj v okamihu vyjadrenia vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.

§ 11

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť doručením Výrobku Spotrebiteľovi alebo osobe určenej Spotrebiteľom, ktorá nie je dopravcom.
 3. V prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa viacero Výrobkov, ktoré sa dodávajú samostatne, po častiach alebo po častiach, lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od doručenia poslednej položky, dávky alebo časti.
 4. V prípade zmluvy, ktorá zahŕňa pravidelné dodávanie výrobkov počas pevne stanoveného obdobia (predplatné), lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od prevzatia prvej položky.
 5. Spotrebiteľ môže od Zmluvy odstúpiť podaním vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, ak Spotrebiteľ zašle vyhlásenie pred uplynutím tejto lehoty.
 6. Vyhlásenie je možné zaslať klasickou poštou, faxom alebo elektronicky zaslaním vyhlásenia na e-mailovú adresu Predávajúceho – kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v § 3. Vyhlásenie je možné urobiť aj na tlačive, ktorého vzor je prílohou zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, nie je to však povinné.
 7. Ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie elektronickými prostriedkami, predávajúci bezodkladne zašle spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol.
 8. Účinky odstúpenia od zmluvy:
  a) V prípade odstúpenia od Zmluvy uzavretej na diaľku sa Zmluva považuje za neuzavretú.
  b) V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy, všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie veci, s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania, ktorý si Spotrebiteľ zvolil inak ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim.
 9. Adresa pre vrátenie tovaru v dôsledku odstúpenia od zmluvy:
  M9 sp. z.o.o. (Sovea)
  80-180 Gdańsk (Kowale)
  Energetyczna 13
 10. Predávajúci vráti platbu s použitím rovnakých platobných metód, ktoré spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením, ktoré spotrebiteľovi nespôsobí žiadne náklady.
 11. Predávajúci môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane Výrobok späť alebo kým mu nebude predložený doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 12. Spotrebiteľ by mal zaslať Výrobok späť na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy Spotrebiteľ informoval Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Lehota je zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle Výrobok späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 13. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku vrátane nákladov na vrátenie výrobku, ak výrobok vzhľadom na jeho povahu nie je možné bežne vrátiť poštou.
 14. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku používania Výrobku iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.
 15. Ak vzhľadom na povahu Výrobku nie je možné zaslať ho späť obvyklým spôsobom poštou, informácie o tom, ako aj o nákladoch na vrátenie Výrobku, budú uvedené v popise Výrobku v Obchode.
 16. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa na Spotrebiteľa vo vzťahu k Zmluve nevzťahuje:
  a) pri ktorej je predmetom plnenia vec, ktorá nie je prefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,
  b) v ktorej je predmetom plnenia vec dodaná v uzavretom obale, ktorý nemožno po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený,
  c) pri dodávke tovaru, ktorý sa môže rýchlo znehodnotiť alebo ktorého doba použiteľnosti sa rýchlo skončí,
  d) za poskytnutie služby, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred vykonaním služby predávajúcim informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  e) pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  f) v ktorých predmetom plnenia sú veci, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľne spojené s inými vecami,
  g) v ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy, k dodaniu ktorých môže dôjsť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré nemá predávajúci vplyv,
  h) pri ktorých sú predmetom plnenia zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávané v zapečatených obaloch, ak bol obal po dodaní otvorený,
  i) pri dodávke novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom,
  j) pri dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy,

§ 12

Reklamácie a záruka

 1. Predajná zmluva sa vzťahuje na nové výrobky.
 2. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo uplatniť reklamáciu na základe ustanovení Občianskeho zákonníka o záruke. Ak je Zákazníkom Podnikateľ, zmluvné strany vylučujú záručnú zodpovednosť.
 3. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne alebo e-mailom na adresy Predávajúceho uvedené v týchto Obchodných podmienkach.
 4. V reklamácii sa odporúča okrem iného uviesť stručný popis vady, okolnosti (vrátane dátumu), za ktorých sa vada vyskytla, údaje o Zákazníkovi, ktorý reklamáciu uplatňuje a požiadavku Zákazníka v súvislosti s vadou tovaru.
 5. Predávajúci je povinný odpovedať na žiadosť o reklamáciu bezodkladne, a ak je Zákazníkom Spotrebiteľ, najneskôr do 14 dní. Ak je Zákazník Spotrebiteľom a Predávajúci na žiadosť o reklamáciu neodpovie do 14 dní, má sa za to, že žiadosť Zákazníka je oprávnená.
 6. Tovar zaslaný späť v rámci reklamačného konania je potrebné zaslať na adresu uvedenú v § 3 týchto Obchodných podmienok.
 7. Ak bola na Tovar poskytnutá záruka, informácie o nej a jej obsahu budú uvedené v popise Tovaru v Obchode.

§ 13

Mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy

 1. Podrobné informácie o možnosti spotrebiteľa využiť mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, medzi ktorých zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa, krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Spotrebiteľ má nasledovné príkladné možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania sťažností a reklamácií:
  a) Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v § 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov), aby vyriešil spor vyplývajúci zo zmluvy uzavretej s predávajúcim.
  b) Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie v súlade s článkom 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov) so žiadosťou o začatie mediačného konania o priateľskom urovnaní sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.
  c) Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a Predávajúcim, pričom môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov).

§ 14

Osobné údaje v internetovom obchode

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov získaných prostredníctvom Internetového obchodu je Predávajúci.
 2. Osobné údaje Zákazníkov zhromažďované správcom prostredníctvom Internetového obchodu sú zhromažďované na účely plnenia Kúpnej zmluvy, a ak s tým Zákazník súhlasí – aj na marketingové účely.
 3. Príjemcami osobných údajov Zákazníkov Internetového obchodu môžu byť:
  a) V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva doručovanie poštou alebo kuriérom, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý v mene Správcu vykonáva doručovanie.
  b) V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý v Internetovom obchode vykonáva uvedené platby.
 4. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v Obchodných podmienkach potrebných na uzatvorenie Kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzatvorenia takejto zmluvy.

§ 15

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto Obchodných podmienok zo závažných dôvodov, t. j.: zmeny právnych predpisov, zmeny spôsobov platieb a doručovania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto Obchodných podmienok. O každej zmene bude predávajúci informovať zákazníka minimálne 7 dní vopred.
 3. Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb; Zákon o právach spotrebiteľa, Zákon o ochrane osobných údajov.
 4. Zákazník má právo využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

Počkajte na ďalší predaj!

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

Promo Hot Sale!