Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

KONTAKTA OSS:

SKICKA E-POST

INFOLINIA:

+48 509 777 999

Integritetspolicy

Integritetspolicy

I. Allmän information

 1. Denna policy gäller för Webbplatsen, som drivs under webbadressen: sovea.eu
 2. Operatören av webbplatsen och administratören av personuppgifter är: M9 sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk
 3. Operatörens e-postadress: sklep@sovea.eu
 4. Operatören är administratör av dina personuppgifter med avseende på de uppgifter som frivilligt tillhandahålls på webbplatsen.
 5. Webbplatsen använder personuppgifter för följande ändamål:
  • Drift av kommentarsystemet
  • Driva ett onlineforum
  • Utföra chatt online
  • Hantering av förfrågningar via formuläret
  • Förberedelse, förpackning, leverans av varor
  • Utförande av beställda tjänster
  • Indrivning av fordringar
  • Presentation av erbjudanden eller information
 6. Tjänsten utför funktionerna för att erhålla information om användare och deras beteende på följande sätt:
  • Genom de frivilliga uppgifter som anges i formulären, som matas in i operatörens system.
  • Genom att lagra cookies (så kallade “cookies”) i slutenheterna.
 7. II. Utvalda dataskyddsmetoder som används av operatören 
  1. Webbplatserna för inloggning och inmatning av personuppgifter är skyddade i överföringsskiktet (SSL-certifikat). Detta säkerställer att de personuppgifter och inloggningsuppgifter som anges på webbplatsen krypteras på användarens dator och endast kan läsas på målservern.
  2. För att skydda uppgifterna gör operatören regelbundet säkerhetskopior.
  3. En viktig del av dataskyddet är regelbunden uppdatering av all programvara som används av operatören för att behandla personuppgifter, vilket i synnerhet innebär regelbundna uppdateringar av programvarukomponenter.

III. Hosting

 1. Tjänsten är hostad (tekniskt underhållen) på operatörens server: Perskimedia

IV. Dina rättigheter och ytterligare information om hur dina uppgifter kommer att användas

 1. I vissa situationer har administratören rätt att överföra dina personuppgifter till andra mottagare om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som ingåtts med dig eller för att fullgöra skyldigheter som åligger administratören. Detta gäller för sådana grupper av mottagare:
  • Värdföretag på delegerad basis
  • Kurirer
  • postoperatörer
  • Försäkringsgivare
  • Advokatbyråer och inkassoföretag
  • Banker.
  • Betalningsoperatörer
  • Operatörer av kommentarsystem
  • leverantörer av chattlösningar online
  • behöriga anställda och medarbetare som använder uppgifterna för att uppfylla syftet med webbplatsen
  • företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster till administratören
 2. Dina personuppgifter behandlas av administratören inte längre än vad som är nödvändigt för att utföra de relaterade aktiviteter som definieras i separata bestämmelser (t.ex. om redovisning). När det gäller marknadsföringsuppgifter kommer dina uppgifter inte att behandlas under längre tid än 3 år.
 3. Du har rätt att begära från den personuppgiftsansvarige:
  • tillgång till personuppgifter som rör dig,
  • rättelse av dessa,
  • radering,
  • begränsning av behandling,
  • och dataportabilitet.
 4. Du har rätt att inom ramen för den behandling som anges i 3.3 c) invända mot behandling av personuppgifter för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, inklusive profilering, varvid rätten att invända inte kommer att kunna utövas om det finns en giltig legitim grund för behandlingen av personuppgifterna.

V. Information i formulär

 1. Webbplatsen samlar in information som du frivilligt tillhandahåller, inklusive personuppgifter där sådana tillhandahålls.
 2. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi, vid utcheckningen, överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och orderuppgifter till Klarna så att Klarna kan bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. De personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Klarnas egen integritetspolicy.
 3. Tjänsten kan komma att spara information om dina anslutningsparametrar (tidsstämpel, IP-adress).
 4. Tjänsten kan i vissa fall spara information för att underlätta länken mellan uppgifterna i formuläret och e-postadressen till den användare som fyller i formuläret. I detta fall visas användarens e-postadress i webbadressen till den sida som innehåller formuläret.
 5. De uppgifter som lämnas i formuläret behandlas i det syfte som följer av funktionen för det specifika formuläret, t.ex. i syfte att behandla en tjänsteförfrågan eller kommersiell kontakt, registrering av tjänster etc. I varje enskilt fall framgår det tydligt av sammanhanget och beskrivningen av formuläret vad det används till.

VI. Administratörens loggar

 1. Information om användarbeteende på webbplatsen kan vara föremål för loggning. Dessa uppgifter används för administration av webbplatsen.

VII. Relevanta marknadsföringsmetoder

 1. Operatören använder statistisk analys av webbplatstrafiken via Google Analytics (Google Inc., baserat i USA). Operatören överför inte personuppgifter till operatören av denna tjänst, endast anonymiserad information. Tjänsten baseras på användningen av cookies på användarens terminalenhet. När det gäller information om användarens preferenser som samlas in av Googles annonsnätverk, kan användaren visa och redigera informationen som härrör från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operatören använder remarketingtekniker för att matcha reklammeddelanden till användarens beteende på webbplatsen, vilket kan ge en illusion av att användarens personuppgifter används för att spåra användaren, men i praktiken överförs inga personuppgifter från operatören till reklamoperatörerna. En teknisk förutsättning för sådana aktiviteter är att cookies är aktiverade.
 3. Operatören använder Facebook-pixeln. Denna teknik innebär att Facebook (Facebook Inc., USA) vet att en person som är registrerad hos Facebook använder webbplatsen. Operatören överför inga ytterligare personuppgifter till Facebook. Tjänsten är baserad på användningen av cookies på användarens terminalenhet.
 4. Operatören använder en lösning som undersöker användarnas beteende genom värmekartläggning och registrering av beteendet på webbplatsen. Denna information anonymiseras innan den skickas till tjänsteoperatören så att den inte vet vilken individ det rör sig om. I synnerhet registreras inte lösenord och andra personuppgifter.
 5. Operatören använder en lösning som automatiserar driften av tjänsten i förhållande till användarna, t.ex. kan den skicka ett e-postmeddelande till användaren efter att ha besökt en viss undersida, förutsatt att användaren har gått med på att ta emot kommersiell korrespondens från operatören.

VIII. Information om cookies

 1. Webbplatsen använder cookies.
 2. Kakor (så kallade “cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i Tjänsteanvändarens terminalutrustning och är avsedda att användas på Webbplatsen. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, tidpunkten för lagring av dem på terminalutrustningen och ett unikt nummer.
 3. Tjänsteoperatören är den enhet som placerar och får tillgång till cookies på Tjänsteanvändarens terminalutrustning.
 4. Cookies används för följande ändamål:
  1. upprätthålla en session för en användare av webbplatsen (efter inloggning), tack vare vilken en användare inte behöver ange sin inloggning och sitt lösenord igen på varje undersida av webbplatsen;
  2. för de ändamål som anges ovan under “Viktiga marknadsföringstekniker”;
 5. Webbplatsen använder två huvudtyper av cookies: “Sessionscookies” och “permanenta” cookies (beständiga cookies). “Sessionscookies” är tillfälliga filer som lagras på Användarens terminalutrustning tills Användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). “Permanenta” cookies lagras på Användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av Användaren.
 6. Programvaran för webbsurfning (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard att cookies lagras på Användarens terminalenhet. Användare av Webbplatsen kan ändra sina inställningar i detta avseende. Webbläsaren gör det möjligt att radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies Detaljerad information om detta ämne finns i hjälpen eller dokumentationen för webbläsaren.
 7. Begränsningar i användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen.
 8. Cookies som placeras i Tjänsteanvändarens terminalutrustning kan också användas av enheter som samarbetar med Tjänsteoperatören, i synnerhet företag: Google (Google Inc. med säte i USA), Facebook (Facebook Inc. med säte i USA), Twitter (Twitter Inc. med säte i USA).

IX. Hantering av cookies – hur ger och återkallar man samtycke i praktiken?

 1. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Vi föreskriver att inaktivering av cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarpreferenser kan göra det svårt, och i extrema fall kan det göra det omöjligt, att använda webbplatserna
 2. För att hantera dina cookie-inställningar, välj den webbläsare du använder från listan nedan och följ instruktionerna:

Mobila enheter:

   •  
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Vänta på nästa rea!

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Promo Hot Sale!