Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

KONTAKTA OSS:

SKICKA E-POST

INFOLINIA:

+48 509 777 999

60 dagars kostnadsfri testning

Villkor och bestämmelser för kampanjen ”60 dagars gratis provperiod”

Villkor för kampanjen för SOVEA:s onlinebutik (sovea.eu)

§ 1

Inledande bestämmelser

 1. SOVEA:s Internetbutik, tillgänglig på Internetadressen www.sovea.eu, drivs av M9 sp. z o.o. med säte i Gdańsk, registrerat i det nationella domstolsregistret av distriktsdomstolen Gdańsk-Północ i Gdańsk, VII ekonomiska avdelningen i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000726200, med ett aktiekapital på 20 000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 2. Dessa villkor riktar sig både till konsumenter och företagare som använder butiken och definierar reglerna för användning av Internetbutiken samt principerna och förfarandet för att ingå distansförsäljningsavtal med kunden via butiken.

§ 2

Definitioner

 1. Konsument – en fysisk person som ingår ett avtal med säljaren som en del av butiken, vars föremål inte är direkt relaterat till hans / hennes ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet.
 2. Säljare – M9 sp. z o.o. med säte i Gdańsk på Al. Zwycięstwa 13A, postnummer 80-219, registrerat i det nationella domstolsregistret av distriktsdomstolen Gdańsk-Północ i Gdańsk, VII Commercial Division i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000726200, med ett aktiekapital på 20 000 PLN, NIP 5833296731, REGON 369879791.
 3. Kund – varje enhet som gör inköp via butiken.
 4. Företagare – en fysisk person, en juridisk person och en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person men till vilken en separat handling ger juridisk kapacitet, som utför en verksamhet för egen räkning, som använder butiken.
 5. Butik – onlinebutik som drivs av Säljaren på Internetadressen www.sovea.eu.
 6. Distansavtal – ett avtal som ingås med en Kund inom ett organiserat system för distansavtal (inom Butiken), utan parternas samtidiga fysiska närvaro, med exklusiv användning av ett eller flera medel för distanskommunikation fram till och med ingåendet av avtalet.
 7. Regler och bestämmelser – dessa regler och bestämmelser för butiken.
 8. Beställning – Kundens deklaration av vilja som placeras via beställningsformuläret och syftar direkt till att ingå ett försäljningsavtal för en produkt eller produkter med säljaren.
 9. Konto – Kundens konto i butiken, det innehåller de uppgifter som tillhandahålls av kunden och information om beställningar som placeras av honom / henne i butiken.
 10. Registreringsformulär – ett formulär tillgängligt i butiken som gör det möjligt att skapa ett konto.
 11. Beställningsformulär – ett interaktivt formulär tillgängligt i butiken som gör det möjligt att göra en beställning, särskilt genom att lägga till produkter i korgen och definiera villkoren i försäljningsavtalet, inklusive leverans- och betalningssätt.
 12. Korg – ett element i butikens programvara där de produkter som valts av kunden för köp är synliga, samt möjligheten att bestämma och ändra orderns data, särskilt mängden produkter.
 13. Produkt – en lös sak/tjänst som är tillgänglig i Butiken och som är föremål för ett Försäljningsavtal mellan Kunden och Säljaren.
 14. Försäljningsavtal – ett avtal om försäljning av en Produkt som ingåtts eller ingås mellan Kunden och Säljaren via Internetbutiken. Försäljningsavtalet förstås också som – beroende på Produktens egenskaper – ett serviceavtal och ett avtal om specifikt arbete.
 15. Kampanj – en kampanjåtgärd, prisreduktion, prisrabatt som butiken beviljar kunder genom att sänka standardpriset på webbplatsen eller tillhandahålla en eller flera rabattkuponger som kunden använder i sin varukorg.

§ 3

Kontakt med butiken

 1. Säljarens adress: Al. Zwycięstwa 13A, postnummer 80-219, Gdańsk.
 2. Säljarens e-postadress: sklep@sovea.eu.
 3. Säljarens telefonnummer: +48 509 777 999
 4. Säljarens bankkontonummer: 53 1140 2004 0000 3102 7760 7928
 5. Kunden kan kommunicera med Säljaren via de adresser och telefonnummer som anges i denna punkt.
 6. Kunden kan kontakta säljaren per telefon från måndag till fredag mellan kl. 8.00 och 16.00 och på lördagar mellan kl. 10.00 och 14.00.

§ 4

Tekniska krav

För att kunna använda butiken, inklusive bläddra i butikens produktutbud och göra beställningar av produkter, är följande nödvändigt:

 1. En terminal med tillgång till Internet och en webbläsare som Google Chrome version 70.0.3538.102 eller högre, Mozilla Firefox 63.0.1 eller högre,
 2. ett aktivt konto för elektronisk post (e-post)
 3. cookies aktiverade,,
 4. FlashPlayer installerat.

§ 5

Allmän information

 1. Kampanjer måste användas på det sätt som strikt anges av säljaren, dvs. butiken, med hänvisning till riktlinjerna för den specifika kampanjen, produkten eller produktgruppen.
 2. En kund kan använda rabattkupongen/-kupongerna en gång, om inte annat anges i kampanjreglerna.
 3. Vid bristande efterlevnad av de riktlinjer för kampanjen som anges i kampanjreglerna förbehåller sig återförsäljaren rätten att dra sig ur försäljningsavtalet med kunden.
 4. I frågor som inte regleras av villkoren för kampanjen gäller reglerna för SOVEA sovea.eu onlinebutik

§ 6

Kampanj ”60 dagars testning gratis”

 1. Alla kunder i Polen får 60 dagars kostnadsfri provperiod vid köp av en Sovea M-Pro-madrass.
  Sovea M-Pro-madrassen får inte ha några uppenbara tecken på skador, smuts eller andra störningar i dess översta eller inre lager (fyllning).
  Alla enskilda eller institutionella kunder* i Polen som har köpt en enda** Sovea M-Pro-madrass*** på vår webbplats sovea.eu och under denna kampanj har rätt att returnera varorna inom 60 dagar (men tidigast 30 dagar efter leverans) efter mottagandet (beräknat på grundval av leveransrapporten från budfirman) och medför inga kostnader för detta – frakt åt båda hållen är gratis.
  Madrasserna levereras av DPD och samlas in av ett privat transportföretag för större storlekar.
  För att utnyttja möjligheten att få den returnerade madrassen hämtad av ett transportföretag måste kunden förbereda madrassen för transport – vik den på mitten, slå in den i folien som madrassen levererades i (så tätt som möjligt så att ingen smuts kommer in under transporten), tejpa den så att den inte rullar ut sig under transporten och, om möjligt, sätta en kartong runt den och tejpa den också. Skicka sedan en returförfrågan till sklep@sovea.eu och vänta på kuriren.
  * Om du köper av en företagskund måste du ansöka om kampanjen ”60 dagars gratis provperiod” för att få ditt köp inkluderat
  ** Om du köper mer än en madrass måste du ansöka om kampanjen ”60 dagars gratis provperiod” för att få ditt köp inkluderat
  *** Kampanjen gäller inte vid beställning av specialstorlekar, Sovea Baby-madrasser och Sovea Topper-madrasser.

§ 7

Slutbestämmelser

 1. Avtal som ingås via Internetbutiken ingås på polska.
 2. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor av viktiga skäl, dvs. lagändringar, ändringar av betalnings- och leveransmetoder – i den utsträckning som dessa ändringar påverkar genomförandet av bestämmelserna i dessa villkor. Säljaren ska informera Kunden om varje ändring minst 7 dagar i förväg.
 3. I frågor som inte regleras i dessa Villkor ska allmänt tillämpliga bestämmelser i polsk lag tillämpas, i synnerhet: Civillagen; Lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster; Lagen om konsumenträttigheter, Lagen om skydd av personuppgifter.
 4. Kunden har rätt att använda utomrättsliga sätt att hantera klagomål och anspråk. För detta ändamål kan han/hon lämna in ett klagomål via EU ODR onlineplattform som finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Vänta på nästa rea!

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Week Super Sale!